Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning som stöds

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning är Umeå universitets äldsta insamlingsstiftelse och även den största. Cirka tio miljoner kronor delas ut varje år. Det innebär att cirka 100 forskningsprojekt årligen får betydelsefulla bidrag.

Din gåva till stiftelsen går direkt till medicinsk forskning. Stiftelsen har låga omkostnader - endast 0,2 procent av de årligen insamlade medlen går till förvaltning, vilket är bland de lägsta i landet för den här typen av stiftelser. Förvaltningen granskas varje år av externa och auktoriserade revisorer.

En del av den medicinska forskningen vid Umeå universitet rör sjukdomar som har relevans för norra Sverige.

Specifika forskningsområden som du kan stödja:

• Astma och allergisjukdomar
• Cancersjukdomar
• Diabetessjukdomar
• Epilepsi
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Hjärt- och lungsjukdomar
• Infektionssjukdomar, COVID-19 läs mer längre ned
• Medicinsk forskning
• Neurologiska sjukdomar
• ALS-forskning
• Reumatologiska sjukdomar
• Thorax (exempelvis hjärt- och lungkirurgi)
• Ögonsjukdomar
• Öron-, näsa- halssjukdomar

COVID-19

Pandemin COVID-19 visar att sjukvård och forskning kring infektioner behöver byggas ut - för att kunna ge den bästa vården och för att utveckla diagnostik, läkemedel och vacciner. Vid Umeå universitet finns unika förutsättningar med många kompetenta forskare i kliniska och experimentella miljöer. Forskningens betydelse för sjukvården har också visat sig, inte minst genom forskarnas utveckling av ett antikroppstest som kan underlätta för Region Västerbotten att testa personer som haft COVID-19 infektion och att spåra smittspridning. Mer om antikroppstestet.

De laboratorier som behövs för forskning om smittsamma och farliga infektioner kräver hög säkerhetsklass. Detta är nödvändigt för att vidareutveckla forskningen om såväl COVID-19 och andra infektionssjukdomar, som för framtagning av läkemedel och vaccin.

Förvaltning av stiftelsens kapital

Din gåva kommer in till insamlingsstiftelsen och sätts in på stiftelsens konto. Insättningen placeras i fonder, aktier eller räntebärande papper som följer Umeå universitets etiska riktlinjer.

Varje år ska minst 75 procent av medlen delas ut under en treårsperiod, i enligt reglerna för stiftelser. Vid god värdeutveckling kan ytterligare medel delas ut.

Utdelning av forskningsmedel

Forskare kan söka medel via insamlingsstiftelsen en gång per år.

När en forskare beviljas medel betalas det ut en gång per år i tre år.

Vanliga frågor