Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Testamente och större gåvor

Det finns olika möjligheter för dig som vill skänka en större gåva. Det är också möjligt att testamentera hela eller delar av ett arv till medicinsk forskning.

Testamente

Att skriva testamente är en betydelsefull handling. Det är viktigt att du i ditt testamente tydligt uttrycker hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Vi råder dig att ta hjälp av en jurist eller annan sakkunnig för att vara säker på att ditt testamente blir juridiskt giltigt.

Större gåvor

Det finns två möjligheter för dig som vill skänka en större gåva till medicinsk forskning. Den ena är att skänka gåvan till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning där du kan välja bland dessa forskningsområden:
Medicinsk forskning, Hjärt- och kärlsjukdomar, Neurologisk forskning, Hjärt- och lungsjukdomar, Cancersjukdomar, Reumatologisk forskning, Diabetessjukdomar, ALS, Ögonforskning, Thoraxkirurgi, Epilepsiforskning, Astma- och allergisjukdomar, Infektionssjukdomar, Öron-, näsa och halssjukdomar samt Blodforskning.

Om det finns önskemål att ge större gåvor till ett forskningsområde som inte är inrättat inom Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning, kan det skapas förutsatt att det bedrivs sådan forskning vid Umeå universitet.

En annan möjlighet är att skänka en gåva som förvaltas i en egen stiftelse. Då bestämmer du vilket forskningsområde stiftelsen ska dela ut medel till. En egen stiftelse kräver ett större kapital eftersom det endast är avkastningen som delas ut. Att starta en egen stiftelse sker genom att ett gåvobrev/stiftelseurkund lämnas till Medicinska fakulteten samtidigt som gåvan inbetalas. Först när gåvan är överlämnad kan stiftelsen startas.

Gåva till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

Enligt stiftelselagen ska minst 75 procent av inbetalade gåvor delas ut under en 3-års period. Nivån på utdelningen till forskningsprojekt har under de senaste åren varit 70-130 procent av inbetalade medel. Syftet har varit att dela ut ungefär lika mycket medel årligen till forskningsprojekten även om inbetalade medel kan variera mellan olika år.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Patrick Mauritzon
Medicinska fakulteten
090-786 56 12
patrick.mauritzon@umu.se

Läs mer