Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hugo söker bot mot Alzheimers

Flera studier har visat att Alzheimers sjukdom är kopplad till herpesinfektioner. I en världsunik studie testar Umeåforskare att behandla patienter med ett vanligt herpesläkemedel.

Den första studien som länkade virusinfektionen herpes med Alzheimers kom redan 1982. Men i Umeå driver Hugo Lövheim, forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, den första studien i världen som undersöker om sjukdomen kan bromsas eller till och med stoppas med hjälp av ett vanligt antiviralt läkemedel.

– Vi har kunnat bekräfta sambandet i två olika befolkningsstudier, vilket är ett starkt stöd. Men helt och hållet bekräftat är det inte förrän vi ser att behandlingen kan påverka utvecklingen av Alzheimers sjukdom, säger Hugo Lövheim.

Vanligaste demensdiagnosen

Hans tidigare studier visar att den som bär på herpesvirus löper dubbelt så stor risk att drabbas av Alzheimer som den som inte är infekterad. Varje år drabbas 10 000 människor i Sverige av Alzheimer. Det är den vanligaste demensdiagnosen och utgör hälften av alla fall.

Oftast insjuknar de drabbade vid hög ålder, från 70 år och uppåt, men även yngre personer kan drabbas. Vid 90 års ålder lider 30-40 procent av alla människor av någon demenssjukdom. Sjukdomen startar en nedbrytande process i hjärnan. Den drabbar nervceller i första hand, men sprider sig i hela hjärnan, som får ett förändrat utseende och en försämrad funktion.

– Sjukdomen påverkar på ett grundläggande plan hur vi är som människor. Den påverkar minne och orientering och gör att man långsamt blir helt beroende av andra. Det är med rätta en fruktad och otäck sjukdom, säger han.

36 personer ska testa läkemedlet

I studien ska totalt 36 personer få testa det antivirala herpesläkemedlet i fyra veckor. Med hjälp av en så kallad PET-kamera kan forskarna se vilka som har en pågående virusinfektion i hjärnan och studera hur den påverkas när patienten behandlas med medicinen, som vanligen används som ett preparat mot bältros som orsakas av det besläktade vattkoppsviruset.

Om läkemedlet visar sig verksamt blir en större studie aktuell, där resultatet jämförs med en kontrollgrupp som i stället får placebobehandling. Det är nödvändigt för att vetenskapligt bekräfta att behandlingen fungerar.

– Om vi kan säkerställa att herpes är en orsak är det ett stort genombrott, eftersom det idag inte finns någon botande eller bromsande behandling mot Alzheimer, säger Hugo Lövheim.

Pilotstudie under 2017

Pilotstudien beräknas vara klar under 2017. Om både den och den jämförande studien visar goda resultat, är processen för att börja använda läkemedlet mot Alzheimers snabbare än vanligt eftersom den redan är testad och godkänd för människor och finns på marknaden.

Sannolikt kommer den dock inte hjälpa mot alla former av sjukdomen.

– Det finns sannolikt flera orsaker till det vi kallar Alzheimers sjukdom. Även om herpes är en viktig orsak kan det finnas fler orsaker som man inte känner till idag, säger Hugo Lövheim.

Han är en av dem som får stöd av insamlingsstiftelsen.

– Det är relativt lätt att få forskningsmedel ur stiftelsen. Det är inte bara etablerade toppforskare som får anslag utan även yngre forskare kan komma igång med sin forskning, säger han.

Namn: Hugo Lövheim
Titel: Docent och forskare i geriatrik
Placering: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Placering: Umeå universitet
Anslag: 55 000 kr totalt under åren 2010-2012