Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Helena är med och utvecklar ett ”motionspiller”

Typ 2-diabetes har gått från att vara en ålderssjukdom till att bli en livsstilssjukdom. Professor Helena Edlund är med och tar fram en medicin som har samma effekt på kroppen som fasta och motion.

Andelen personer med övervikt eller fetma ökar i hela världen. På sikt kan det leda till att de utvecklar typ 2-diabetes, men också andra fetmarelaterade sjukdomar som fettlever och hjärt- och kärlsjukdom.

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet när vi har ätit. Fetma och övervikt leder dock till insulinresistens – muskler, fett och lever som ska ta upp sockret svarar sämre och sämre på insulinet. Det behövs mer och mer insulin för att de ska svara, vilket tvingar de insulinproducerande cellerna att utsöndra mer och mer insulin vilket förvärrar insulinresistensen. På sikt slutar dock de insulinproducerande cellerna att fungera, med fullt utvecklad diabetes som följd.

"Vi rör på oss för lite"

Helena Edlund forskar på hur övervikt och fetma påverkar insulinkänsligheten och funktionen hos de insulinproducerande celler som heter betaceller.

– Fetma och fetmarelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, beror på att vi äter för mycket och rör på oss för lite, och även om alla vet att diet och motion motverkar viktökning och leder till viktminskning så är det svårt att efterleva, säger Helena Edlund.

Hon studerar effekterna av ett läkemedel som liknar effekterna av diet och motion.

Substansen hon testar aktiverar ett enzym i cellerna som heter AMPK och som aktiveras vid träning och/eller lågkaloridiet och fasta. Bland annat undersöker forskargruppen hur AMPK aktiverar cellernas eget renhållningssystem. Renhållningssystemet städar bort skadliga restprodukter och molekyler i kroppen, till exempel klumpar av proteiner som är skadliga för cellerna.

Städfunktionen försvagas

Faktorer som fetma och stigande ålder försvagar städfunktionen, vilket innebär att proteinklumparna blir kvar och skadar cellerna. Det sker bland annat i de insulinproducerande cellerna hos typ 2-diabetiker.

Proteinklumparna som bildas på grund av bristande städfunktion i kroppen är inte bara intressanta för diabetesforskning utan också när det gäller andra sjukdomar. Om forskarna hittar ett sätt att aktivera städfunktionen kan det också bidra positivt vid behandling av sjukdomar som ALS, Parkinsons och Alzheimers, där proteinklumparna bildas i nervceller.

Namn: Helena Edlund
Titel: Professor i molekylär utvecklingsbiologi
Placering: Umeå universitet